A US version of this website is available: Oxidizer-Exchange.com
x
Abatement-Exchange.com
 
Oxidadores Trmicos usados
 
occasioni-depurazione.com/
 
Oxidizer Exchange
 
oxidizer-exchange.nl
 
www.Redukcja-LZO-Uzywane.com
 
www.incinerateur-echange.com
 
germany.abatement-exchange.com
 
www.trocar-oxidadores.com
 
Used Oxidizers
 
Otr-Compra-venta.mx
 
Trocar-Oxidadores.com.br
COUNTRY
Iniciar sesión    Join the club

Dodaj swoje urzÄ…dzenie…

Jako bardzo wyspecjalizowana strona, oferujemy najwiÄ™kszÄ… na Å›wiecie ekspozycjÄ™ używanych urzÄ…dzeÅ„ dajÄ…c PaÅ„stwu najlepszÄ… okazjÄ™ do zainteresowania potencjalnych nabywców. Naszym doÅ›wiadczeniem wspieramy technicznie i handlowo zarówno SprzedajÄ…cych jak i KupujÄ…cych, co uÅ‚atwia bezproblemowÄ… realizacjÄ™ transakcji.

Aby dodać urzÄ…dzenie bezpoÅ›rednio na stronÄ™ muszÄ… być PaÅ„stwo zarejestrowanymi użytkownikami. Opcjonalnie proszÄ™ przesÅ‚ać nam informacje i zdjÄ™cia a my zaÅ‚Ä…czymy je dla PaÅ„stwa. Prosimy o podanie nastÄ™pujÄ…cych danych…

  • Typ urzÄ…dzenia (np. 2 wieżowy RTO lub katalityczny)
  • Wydajność (np. w Nm3/h)
  • Rok produkcji
  • Kraj lokalizacji
  • Warunki eksploatacji (np. w eksploatacji, zmagazynowany itd.)
  • DostÄ™pność (np. od rÄ™ki lub od kiedy)
  • Cena lub cena wywoÅ‚awcza
  • PaÅ„stwa dane kontaktowe