A US version of this website is available: Oxidizer-Exchange.com
x
Abatement-Exchange.com
 
Oxidadores Trmicos usados
 
occasioni-depurazione.com/
 
Oxidizer Exchange
 
oxidizer-exchange.nl
 
www.Redukcja-LZO-Uzywane.com
 
www.incinerateur-echange.com
 
germany.abatement-exchange.com
 
www.trocar-oxidadores.com
 
Used Oxidizers
 
Otr-Compra-venta.mx
 
Trocar-Oxidadores.com.br
COUNTRY
Iniciar sesión    Join the club
VOC Abatement Equipment for sale

Witaj na Redukcja-LZO-Uzywane.com...

...najwiÄ™kszy wybór używanych Dopalaczy termicznych na Å›wiecie.

Redukcja-LZO-Uzywane.com jest specjalistycznÄ… stronÄ…, na której można kupić i sprzedać używane instalacje do redukcji LZO.

A US version of this website is available: Oxidizer-Exchange.com

OgólnodostÄ™pne wsparcie techniczne zarówno dla kupujÄ…cych jak i sprzedajÄ…cych uÅ‚atwiajÄ…ce podejmowanie decyzji, obiektywnie nie subiektywnie.

Instalacje oczyszczajÄ…ce stosowana sÄ… do redukcji emisji do atmosfery lotnych zwiÄ…zków organicznych (LZO) zawartych w rozpuszczalnikach, odorów, itd. Stosowane sÄ… w wielu procesach przemysÅ‚owych takich jak druk, powlekanie, lakierowanie, produkcja leków i żywnoÅ›ci, itd.

Strona internetowa zawiera następujący zakres urządzeń oczyszczających...

 
 • Regeneracyjne dopalacze termiczne (RTO)
 • Katalityczne dopalacze termiczne (CatOx)
 • Rekuperacyjne dopalacze termiczne (Recup)
 • Instalacje do regeneracji rozpuszczalnika
 • Biofiltry i bioskrubery
 • Systemy unieszkodliwiania spalin
 • Koncentratory
 • Akcesoria, np. reduktory ciÅ›nienia gazu, urzÄ…dzenia kontrolne i monitorujÄ…ce, itd.
VOC Abatement Equipment VOC Abatement Equipment details VOC Abatement Equipment details VOC Abatement Equipment details

Instalacja oczyszczajÄ…ca taka jak Regeneracyjny dopalacz termiczny (RTO) może być znacznym wydatkiem dla każdej firmy. Coraz częściej Klientów nie stać na „luksus” nabycia specjalistycznego nowo-wyprodukowanego systemu oczyszczania. W wyniku czego Klienci szukajÄ… systemów używanych aby zredukować koszty.

Jednocześnie dostępnych jest coraz więcej dobrej jakości instalacji używanych, ponieważ ich użytkownicy rozwijają się, łączą lub (niestety) zamykają.

Przy wyborze używanej instalacji oczyszczajÄ…cej kluczowe jest uzyskanie dobrego poÅ‚Ä…czenia wydajnoÅ›ci z odpowiedniÄ… technologiÄ…. OczywiÅ›cie koszty inwestycyjne sÄ… ważne, ale nieodpowiedni dobór systemu może skutkować znacznymi kosztami eksploatacji przez wiele lat. Nie chodzi tylko o strumieÅ„ powietrza, ale stężenie rozpuszczalnika, wydajność, elastyczność, itd.

Zapoznanie siÄ™ z szerokÄ… ofertÄ… systemów jest zatem najlepszym sposobem na odnalezienie odpowiedniego urzÄ…dzenia w rozsÄ…dnej cenie..


 

 

 

KUPNO

 • BezpÅ‚atne czÅ‚onkostwo
 • BezpoÅ›redni zakup od SprzedajÄ…cego
 • Darmowa pomoc techniczna przez telefon/email
 • Szerszy wybór instalacji oczyszczajÄ…cych
 • Lepszy dobór redukuje koszty eksploatacyjne
 • Krótszy program instalacji
 • Przewodnik dla KupujÄ…cych pomaga w Å›wiadomym wyborze
 • DostÄ™p do Biblioteki Informacji
 • Powiadomienia mailowe przy dodaniu nowych pozycji

SPRZEDAÅ»

 • BezpÅ‚atne czÅ‚onkostwo
 • BezpoÅ›redni zakup od SprzedajÄ…cego
 • Darmowa pomoc techniczna przez telefon/email
 • Szerszy wybór instalacji oczyszczajÄ…cych
 • Lepszy wybór redukuje koszty eksploatacyjne
 • Krótszy program instalacji
 • Przewodnik dla KupujÄ…cych UrzÄ…dzenia OczyszczajÄ…ce pomaga w Å›wiadomym wyborze
 • DostÄ™p do Biblioteki Informacji
 • Powiadomienia mailowe przy dodaniu nowych pozycji
 
 

 

 

159jednostek wymienionych z Å‚Ä…cznej liczby 436.

Wybierz rodzaj urzÄ…dzenia:

  Pokaż wszystkie
  Dopalacz regeneracyjny
  Dopalacz katalityczny
  Dopalacz rekuperacyjny
  Instalacja do regeneracji rozpuszczalnika
  Biofiltr/Bioskruber
  Dopalacz
  Koncentrator
  Akcesoria/Części zamienne
  Inne

Wybierz zakres wydajności:

  Pokaż wszystkie
  ≤5,000 Nm³/h
  3,000-12,000 Nm³/h
  8,000-20,000 Nm³/h
  12,000-25,000 Nm³/h
  20,000-40,000 Nm³/h
  30,000-60,000 Nm³/h
  >50,000 Nm³/h

Wybierz kontynent:

  Pokaż wszystkie
  Wybrano Europę
  Wybrano Amerykę Północną
  Wybrano Amerykę Środkową
  Wybrano Amerykę Południową
  Wybrano Azję
  Wybrano Afrykę
  Wybrano Australazję
ID: